Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Krośnie

 

Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Krośnie usytuowany jest w holu głównym budynku Sądu, na parterze w pokoju nr 205, przy wejściu.

Dane kontaktowe:

Sąd Okręgowy w Krośnie

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

tel. 13 4373 638

 
e-mail: poi@krosno.so.gov.pl

  

Godziny przyjęć Interesantów:

poniedziałek 8.00 – 18.00

wtorek – piątek 8.00 – 15.00

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy zapewnienie wstępnej obsługi interesantów  wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego w Krośnie poprzez ułatwienie w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw  bez konieczności udawania się do sekretariatów.

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

Zakres zadań :
 • informowanie o funkcjonujących wydziałach Sądu oraz ich zakresie działania ( właściwość miejscowa i rzeczowa ),
 • informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów oraz innych komórkach organizacyjnych Sądu,
 • informowanie o właściwości sądów wszystkich instancji,
 • informowanie o siedzibach innych sądów, a także podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
 • udostępnianie list i wykazów : kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych, komorniczych, tłumaczy przysięgłych, biegłych sądowych, mediatorów, lekarzy sądowych,
 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,
 • informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych, sposobach ich uiszczania wraz z podawaniem konta Sądu,
 • informowanie interesantów o ich prawach i obowiązkach – jako strona, pokrzywdzony bądź świadek,
 • informowanie o terminach i miejscach rozpraw, posiedzeń oraz zakończeniu sprawy,
 • kierowanie do właściwych sal rozpraw,
 • informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia oraz procedurze z tym związanej,
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały,
 • udostępnianie adresów, numerów telefonów niektórych instytucji pozasądowych, np. Urząd Wojewódzki, Miejski, Starostwo, prokuratury, komendy policji, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich itp.,
 • udostępnianie wzorów najbardziej typowych pism sądowych,
 • informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową.

 

Zarządzenie nr 29/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Krośnie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/17 - Regulamin Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Krośnie