Sąd Okręgowy w Krośnie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wydziały

Wydziały Sądu

Email Drukuj PDF

Wydział I Cywilny

Przewodniczący Wydziału

Wiceprezes Sądu Okręgowego Andrzej Dziedzic

 • pok.416
 • tel.13 437 36 02

 

Z-ca Przewodniczącego Wydziału

Sędzia Sądu Okręgowego Piotr Bartnik

 • pok.424
 • tel.13 437 36 13

 

Kierownik Sekretariatu Halina Prętnik

 • pok.423
 • tel.13 437 36 10
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Właściwość rzeczowa:

 • rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz rozpoznawanie w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletniemu o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,
 • spraw o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
  spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • spraw o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • spraw o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.

 

 

Wydział II Karny

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Okręgowego Arkadiusz Trojanowski

 • pok.425
 • tel.13 437 36 24

Kierownik Sekretariatu Zofia Pyzik

 • pok.420
 • tel.13 437 36 20
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Właściwość rzeczowa:

 • rozpoznawanie spraw w pierwszej instancji o zbrodnie i określone przestępstwa popełnione na obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Krośnie,
 • określone czynności z zakresu postępowania przygotowawczego w sprawach należących do właściwości rzeczowej sądu w pierwszej instancji (wyznaczanie obrońcy z urzędu, przedłużanie tymczasowego aresztowania, zarządzenie obserwacji psychiatrycznej),
 • rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczenia i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądach rejonowych z tutejszego Okręgu w sprawach karnych, wykroczeniowych oraz z zakresu postępowania poprawczego,
 • inne sprawy przekazane przez ustawę w tym m.in.:
  • podejmowanie czynności dotyczących kontroli wymogów formalnych kasacji wnoszonych od orzeczeń wydanych przez Sąd Okręgowy w postępowaniu odwoławczym,
  • rozpoznawanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych orzeczeniem wskazanych wyżej sądów rejonowych,
  • rozpoznawanie wniosków o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • postępowanie wykonawcze w sprawach rozpoznanych w pierwszej instancji przez Wydział II Karny Sądu Okręgowego w Krośnie.


 

Wydział III Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Okręgowego Ryszard Wanat

 • pok.426
 • tel.13 437 36 33

Kierownik Sekretariatu Aleksandra Wilk

 • pok.324
 • tel.13 437 36 30
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Właściwość rzeczowa:

 • rozstrzyganie spraw penitencjarnych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, Łupkowie, Jaśle oraz Aresztu Śledczego w Sanoku,
 • spraw wykonawczych karnych w postępowaniu odwoławczym od orzeczeń sądów rejonowych okręgu działania tut. Sądu Okręgowego,
 • nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.


 

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Okręgowego Stanisław Szwan

 • pok.323
 • tel.13 437 36 44

Kierownik Sekretariatu Zofia Czelny

 • pok.321
 • tel.13 437 36 40
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Właściwość rzeczowa:

 • rozstrzyganie spraw pierwszej instancji z zakresu prawa pracy, gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 zł,
 • spraw pierwszej instancji z zakresu ubezpieczeń społecznych: o rentę, emeryturę, ustalenie istnienia ubezpieczenia, roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami,
 • jako Sąd drugiej instancji rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń Sądów Rejonowych.

 

 

Referat ds.Wizytacji

Kierownik Referatu

Wiceprezes Sądu Okręgowego Andrzej Dziedzic

 • pok.416
 • tel.13 437 36 02

 

 

Poprawiony: środa, 16 września 2015 13:45